Squarra & Partners Ügyvédi Iroda
       
 

Munkajog

Irodánk munkajogi csoportjának tevékenysége a munkajog teljes palettáját lefedi szolgáltatásaival a kiszervezésektől, munkajogi jogutódlásoktól kezdve, az átstrukturáláson át a csoportos létszámleépítésig, továbbá a szakszervezetekkel való tárgyalásokon való részvétel, vagy a munkajogi jogvitákban való perbeli képviselet.

Példák munkajogi tevékenységekre:

  • Munkavállalók és vezető állású munkavállalók szerződéseinek elkészítése.
  • Munkáltatók képviselete munkavállalóikkal szemben folyó jogviták során.
  • Kollektív szerződések és Szervezeti és Működési Szabályzatok (SZMSZ) elkészítése és az előzetes tárgyalások lefolytatása.
  • Munkajogi stratégiák kidolgozása: munkáltatók átszervezése, illetve munkavállalók létszámleépítése vagy csoportos létszámcsökkentés esetén.
  • Jogi tanácsadás munkáltatói döntések előkészítéséhez, mint például közös megegyezés, felmondás, vagy azonnali hatályú felmondás illetve Kollektív szerződés módosítása, SZMSZ módosítása.

Kontakt a felelős partnerhez

 

e-mail: info@squarra.hu

Cím: 1016 Budapest, Avar utca 8.    Telefon: +36 (06) 1 474 2080    Fax:+36 (06) 1 474 2081

Elérhetőségünk Partnereink önéletrajzai Szolgáltatásaink Az Ügyvédi Iroda